Gezond fruit, geteeld met oog voor de natuur.

Bij een gezond product hoort een milieubewuste manier van kweken.  Na een zoektocht van jaren bestaat er een productiesysteem dat de leefbaarheid van de fruitteler en het respect voor de omgeving met elkaar verzoent :  de geïntegreerde productie.

De fruitteler neemt de natuur waar in de boomgaard.  Hij maakt een onderscheid tussen de nuttige en de schadelijke insecten.  De nuttigen zijn de natuurlijke vijanden van de schadelijke zoals bijvoorbeeld lieveheersbeestjes tegen bladluizen.  De kweker plant hagen en natuurlijke vegetatiestroken aan om nuttige insecten aan te trekken.

Vanaf de lente 2010 wordt gestart met feromoonverwarring.  Deze techniek is een absolute must voor elke fruitteler.  Enerzijds is het een milieuvriendelijke manier om fruitmot en/of bladrollers in de boomgaard onder controle te houden.  Anderzijds zorgt dit ervoor dat het aantal bespuitingen beperkt blijft.

De appels geteeld onder geïntegreerde productie zijn van kwalitatieve topklasse.  Zij worden met de grootste zorg en kennis geteeld en volgens de strengste normen gecontroleerd.

De controle gebeurt door een onafhankelijk en erkend controle-orgaan.  De geïntegreerde productie is wettelijk beschermd en  moet voldoen aan wettelijk vastgelegde normen.

Regelmatige controles garanderen de consument dat deze principes op het terrein daadwerkelijk worden toegepast.